top of page

型到發光

以前好興呢種大大副眼鏡,影張相都幾乎見到你成副野反射緊嘅畫面。

要讀取更多嗎?

訂閱 www.dctheatre.com.hk 持續閱讀此專屬文章。

立即訂閱
18 次查看0 則留言
bottom of page