top of page

四眼𡃁模!

舊時邊有電話電腦玩呀~ 一有時間,梗係去動植物公園擺個靚pose影張靚相做「𡃁模」啦!

要讀取更多嗎?

訂閱 www.dctheatre.com.hk 持續閱讀此專屬文章。

立即訂閱
38 次查看0 則留言
bottom of page