top of page

無能用者?!講緊邊個?

咪講緊我囉⋯⋯ 講緊我作詞兼主唱嘅歌《無能用者》~收錄喺大碟《地踎搖滾》

要讀取更多嗎?

訂閱 www.dctheatre.com.hk 持續閱讀此專屬文章。

立即訂閱
77 次查看0 則留言
bottom of page