top of page

咁都得,俾個叻你!

已更新:2020年11月4日

攝於在英國上堂時 「咁都得,俾個叻你!」

要讀取更多嗎?

訂閱 www.dctheatre.com.hk 持續閱讀此專屬文章。

立即訂閱
30 次查看0 則留言
bottom of page